หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 (ไตรมาส1-2) [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 (ไตรมาส1-4) [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
งบแสดงผลการดำาเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)