หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 31 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 18 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 33  
 
มาตรการพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส [ 30 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)