หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ.2564-2566) [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4ปี (พ.ศ,2562-2563) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) [ 21 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) [ 4 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 119  
 
  (1)