หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรม 62 [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ควบคุมภายใน ปี62 อบต.หนองปลาไหล [ 20 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
หนังสือรับรองการประเมินการควบคุมภายใน [ 20 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
คำสั่งแบ่งงาน ปี 62 อบต.หนองปลาไหล [ 28 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.ค. 2560 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)