หน้าหลัก

หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน

ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร

บุคลากร
ข่าวสาร

ข่าวสาร
แผน

แผน
รายงาน

รายงาน
ระเบียบ

ระเบียบ
บริการ
ประชาชน

บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 
 

     
 
 
         
มีถนนลาดยางแอลฟัสท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง ดังนี้

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 55 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 29 สาย
ถนนเชื่อมต่อระหว่างตำบล

ถนนลาดยางแอลฟัสท์ จำนวน 4 สาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สาย
 
หมู่ที่ 1 ใช้เส้นทางในการคมนาขนส่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย ถนนลูกรัง จำนวน 9 สาย
 
หมู่ที่ 2 ใช้เส้นทางในการคมนาขนส่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 สาย ถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย
 
หมู่ที่ 3 ใช้เส้นทางในการคมนาขนส่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 สาย ถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย
 
หมู่ที่ 4 ใช้เส้นทางในการคมนาขนส่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย ถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย
 
หมู่ที่ 5 ใช้เส้นทางในการคมนาขนส่ง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 สาย ถนนลูกรัง จำนวน 1 สาย